top of page
AdobeStock_192613016.jpeg

Czy Twój dom ma certyfiakat energetyczny?


Komu i po co potrzebne są świadectwa energetyczne domu, mieszkania, biura?
 
Ustawa o prawie budowlanym wprowadzona 1 stycznia 2009 roku nakazuje właścicielom sporządzić dokument energetyczny dla mieszkań, domów i lokali użytkowych:

  • o nowo oddawanych do użytkowania

  • o sprzedawanych lub wynajmowanych

  • o modernizowanych lub remontowanych, jeśli w wyniku tych działań nastąpiła zmiana ich charakterystyki energetycznej.  

Kiedy świadectwo projektowanej charakterystyki energetycznej budynku nie jest potrzebne?

Nie w każdym budynku zachodzi potrzeba przeprowadzenia audytu energetycznego. W
Polsce z tego obowiązku zwolnione są: miejsca kultu religijnego oraz związane z
działalnością religijną, obiekty służące gospodarce rolnej, budynki wolnostojące mniejsze, niż 50m2, budynki sezonowe, przemysłowe i gospodarcze, w których zużycie energii nie
przekracza 50kW/h (m2 rok), a także budynki zabytkowe.

 


Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju:
 

 

Mapa bitowa w Beznazwy-1.png
240_F_46816629_tTDNR9G9dU9LKXxw15GbrMR3o

Wskaźnik EP [kWh/m2/rok] umieszczony na certyfikacie określa ile energii będzie trzeba dostarczyć do budynku lub lokalu w ciągu roku. Dodatkowo dokument ten wskazuje usprawnienia obniżające zużycie energii. 

Zastosowanie alternatywnych źródeł energii umożliwia zmniejszenie kosztów energii nawet do 30% -40%.

Contact
bottom of page